feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Októbrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 10_2005

Články tohto vydania

2005/10 Zmeny v exekučnom práve
Sumár zmien v oblasti exekučného práva, ktoré sa dotkli právnej úpravy výkonu rozhodnutia tejto jesene.
» Export, import  
2005/10 Ohliadnutie za rekodifikáciou trestného práva (2. časť)
Vraciame sa k základným tézam novej úpravy Trestného poriadku, cieľom rekodifikácie v tejto oblasti a novinkám, ktoré so sebou rekodifikácia priniesla v trestnom konaní 1. aj 2. stupňa.
» Iné  
2005/10 Základné zásady a pojmy zákona o konkurze a reštrukturalizácii (2. časť)
Októbrové číslo ULC Čarnogurský PRO BONO pokračuje v seriáli venujúcemu sa novému zákonu o konkurze a reštrukturalizácii.
» Podnikatelia  
2005/10 Novinky v zdravotníctve
Zmeny, ktoré priniesla novela zákona o zdravotnej starostlivosti, a zmeny týkajúce sa kategorizácie liečiv a katalógu zdravotných výkonov.
» Iné  
2005/10 Sprísnenie právnej úpravy bezpečnostných služieb
Nová úprava poskytovania a prevádzkovania súkromných bezpečnostných služieb, základnej klasifikácii SBS a zvýšeniu nárokov, ktoré sa na podnikanie v tejto oblasti vzťahujú.
» Služby  
2005/10 Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Podrobne prihliadneme k zmenám i k nepriamym novelizáciám, ktoré vyvstali v súvislosti s poslednou novelou stavebného poriadku.
» Podnikatelia  
2005/10 Zmeny v oblasti právnej úpravy významných investícií, štátneho dlhu a štátnych záruk
Pozmenená právna úprava významných investícií, najmä s ohľadom na rozšírenie pojmu významná investícia a taktiež úprava problematiky štátneho dlhu a štátnych záruk.
» Podnikatelia  
2005/10 Pripravuje sa v NR SR - Nová úprava verejného obstarávania
Pozornosť tentokrát venujeme chystanej novej právnej úprave verejného obstarávania, jej základným tézam a východiskám, a to i v európskom kontexte. Oboznámime Vás tiež s novinkami, ktoré by táto právna úprava mala priniesť do slovenského právneho systému.
» Podnikatelia