feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Januárové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 01_2006

Články tohto vydania

2006/01 Nový zákon o enviromentálnom hodnotení vplyvu na životné prostredie
V krátkosti Vás oboznámime s relevantnými zmenami, ktoré so sebou prináša úplne nová právna úprava posudzovania vplyvov na životné prostredie.
» Podnikatelia  
2006/01 Platobná neschopnosť aktuálne
Podrobné oboznámenie sa so znením vyhlášky MS SR č.643/2005, ktorá konkrétne vymedzuje v praxi doposiaľ vágne pojmy platobná neschopnosť a predĺženie.
» Export, import  
2006/01 Definícia malých a stredných podnikateľov
Znenie odporúčania Európskej komisie č. 2003/361/EC nahrádzajúceho odporúčanie č. 96/280/EC, ktorým sa menia kritériá pre klasifikáciu malých a stredných podnikov.
» Podnikatelia  
2006/01 Konkurz a reštrukturalizácia (5. časť) - Účastníci konkurzného konania
Ďalšia časť seriálu týkajúceho sa novej úpravy problematiky konkurzu a vyrovnania.
» Podnikatelia  
2006/01 Zákon o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb
Nová právna úprava vymedzená v zákone o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti.
» Podnikatelia  
2006/01 Pripravuje sa v NR SR - Novela zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji
V NR SR v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o podomovom predaji a zásielkovom predaji.
» Podnikatelia