feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Februárové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 02_2006

Články tohto vydania

2006/02 Nová právna úprava verejného obstarávania
Najdôležitejšie body pozmenenej právnej úpravy verejného obstarávania.
» Podnikatelia  
2006/02 K diskusii o koncesionárskych poplatkoch
V krátkosti Vás oboznámime s relevantnými zmenami, ktoré so sebou prináša zmena zákona o koncesionárskych poplatkoch.
» Podnikatelia  
2006/02 Konkurz a reštrukturalizácia (6. časť) - Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania
Pokračujeme v seriáli o konkurze a reštrukturalizácii, tentokrát nahliadneme k podmienkam a náležitostiam prihlasovania pohľadávok do konkurzného konania.
» Podnikatelia  
2006/02 Stravné od 1.1.2006
Oboznámime Vás s úpravou výšky základnej sadzby domáceho a zahracičného stravného.
» Podnikatelia  
2006/02 Príkaz na zaistenie majetku alebo dôkazov
ULC Čarnogurský Vám predstaví novú právnu úpravu nadväzujúcu na európske predpisy, prostredníctvom ktorej sa má zjednodušiť a zrýchliť konanie v tresných veciach vzájomným úznávaním príkazov na zaistenie majetku alebo dôkazov vydaných príslušným justičným orgánom jedného členského štátu EÚ v druhom členskom štáte EÚ.
» Iné  
2006/02 Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zmeny v Obchodnom zákonníku
Aktuálne sa zameriame na pokračujúcu diskusiu týkajúcu sa zmien v Obchodnom zákonníku a nahliadneme k zmenám tak, ako ich navrhlo Ministerstvo spravodlivosti SR.
» Podnikatelia  
2006/02 Pripravuje sa v NR SR - Podielový fond nehnuteľností
V súčasnosti sa v NR SR prerokúva novela zákona o kolektívnom investovaní, ktorej znenie koncom decembra minulého roku Ministerstvo predložilo na prerokovanie do NR SR. Návrh zákona predovšetkým zavádza nový typ podielového fondu s investičnou stratégiou umožňujúcou investovanie na trhu nehnuteľností a na jeho navrhovanú úpravu sa spolu prizrieme.
» Banky, finančné inštitúcie