feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Januárové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás pripravila jeho ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách
 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 01_2008

Články tohto vydania

2008/01 Zákon o minimálnej mzde
Dňa 1. februára nadobudol účinnosť zákon o minimálnej mzde. V našom minuloročnom septembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám hneď v úvode legislatívneho procesu dali do pozornosti návrh zákona o minimálnej mzde. Po ukončení legislatívneho procesu Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO opäť prinášame ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto právnej úpravy.
» Podnikatelia  
2008/01 Novela zákona o burze cenných papierov
Dňa 15. februára 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o burze cenných papierov. Novelizácia bola vykonaná novoprijatým zákonom o poisťovníctve, ktorý však nadobudol účinnosť neskôr, a o ktorom Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež prinesieme informácie.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/01 Skončenie platnosti Dohody o vydávaní víz
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že dňa 16. apríla 2008 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom.
» Export, import  
2008/01 Novela antidiskriminačného zákona
Dňa 1. apríla 2008 nadobudla účinnosť novela antidiskriminačného zákona. S najdôležitejšími zmenami v oblasti, ktorá je predmetom tejto právnej úpravy, Vás radi oboznámime v našom pravidelnom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO. Novela antidiskriminačného zákona zmenou viacerých ustanovení prináša rozšírenie ochrany pred diskrimináciou, zmeny nastali aj v systematike antidiskriminačného zákona.
» Iné  
2008/01 Novela zákona o sociálnom fonde
Jednou z mnohých právnych úprav, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2008, je novela zákona o sociálnom fonde, o ktorej Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO prinášame podrobnejšie informácie. Novela zákona o sociálnom fonde prináša zmeny vo výpočte a prídeloch do sociálneho fondu ako i zmeny súvisiace s jeho tvorbou, čerpaním a použitím.
» Podnikatelia  
2008/01 Pripravuje sa v NR SR – Novela Zákonníka práce
V NR SR je v tomto období v druhom čítaní návrh zákona, ktorým by mala byť vykonaná novelizácia Zákonníka práce. ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prináša informácie, aké zmeny by do Zákonníka práce prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá dňom jeho vyhlásenia.
» Podnikatelia