feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Náš tím » Dmitriy Lukianchuk

Dmitriy Lukianchuk

Dmitriy Lukianchuk ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Národnej ekonomickej univerzity v Kyjeve v roku 2005. Počas štúdia pracoval ako právny asistent v advokátskej kancelárii a na notárskom úrade.

Po ukončení štúdia pôsobil ako právnik na Ministerstve financií Ukrajiny, kde sa podieľal na projektoch Svetovej banky, neskôr pracoval ako právnik známej ukrajinskej vedeckej a výrobnej korporácie, kde popri právnom poradenstve pri podnikateľských aktivitách spoločnosti získal aj skúsenosti v oblasti charitatívnej činnosti. Dmitriy Lukianchuk tiež pracoval pre známu európsku stavebnú spoločnosť, v ktorej právne zastrešoval výstavbu diaľnic.

Počas svojej právnej praxe nadobudol bohaté skúsenosti v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva, v oblasti práva nehnuteľností a tiež v otázkach neziskového práva. Má tiež nezanedbateľné skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi.

Okrem ukrajinského a ruského ovláda anglický a taliansky jazyk.