feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Náš tím » Dušan Oravec

Dušan Oravec

Mgr. Dušan Oravec získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval na pozícii advokátskeho koncipienta, od roku 2007 pôsobí ako advokát.

Počas svojej praxe získal skúsenosti v oblasti obchodného a občianskeho práva, práva duševného vlastníctva a pracovného práva. Poskytoval právne poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám so slovenskou aj zahraničnou účasťou, spolupracoval na projekte vývoja systému platieb prostredníctvom mobilného telefónu, vstupe globálnej realitnej spoločnosti na Slovensko a zastupoval nadnárodnú spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou obalových materiálov. Má tiež nezanedbateľné skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi a poskytovaním poradenstva v oblasti práva nehnuteľností.

Jeho špecializáciou je predovšetkým obchodné právo so zameraním na právo obchodných spoločností a kontraktuálne právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo a právo nehnuteľností.

Dušan Oravec je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Ovláda anglický jazyk.