feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Náš tím » Eugen Vlasov

Eugen Vlasov

Eugen Vlasov získal vzdelanie na Právnickom inštitúte kniežaťa Vladimíra Veľkého v Kyjeve, ktorý s vyznamenaním ukončil v roku 2008 a získal titul doktor práv. V roku 2009 úspešne pokračoval v postgraduálnom štúdiu.

Prvotné praktické skúsenosti nadobudol Eugen Vlasov v jednej z vedúcich ukrajinských advokátskych kancelárií, v ktorej sa zameriaval na pozemkové právo, korporátnu agendu, pracovné a majetkové spory a zastupoval záujmy klientov pred súdmi. Právne služby poskytoval i politickým stranám počas predvolebnej kampane a pracoval ako poslanecký poradca so zameraním na oblasť verejného, predovšetkým ústavného práva.

V súčasnosti sa Eugen Vlasov zameriava na občianske, obchodné, pracovné, colné a počítačové právo.

Okrem ukrajinského a ruského jazyka hovorí anglicky, pasívne ovláda poľský a perzský jazyk.