feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Náš tím » Eva Čambalová

Eva Čambalová

JUDr. Eva Čambalová získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú s vyznamenaním ukončila v roku 1997.

Špecializuje sa najmä na oblasť obchodného, občianskeho a európskeho práva, práva nehnuteľností a na oblasť priamych zahraničných investícií.

Eva Čambalová je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a Talianskej advokátskej komory. Je členkou Európskej únie advokátov (Union des Avokats Européen). Ovláda anglický a taliansky jazyk.