feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Náš tím » Helen Vishnyakova

Helen Vishnyakova

Helen Vishnyakova získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Záporožskej humanitnej univerzity (Запорізький гуманітарний університет), ktorú úspešne ukončila v roku 2004.

Prvé praktické skúsenosti získala počas štúdia na pozícii právneho asistenta a neskôr koncipienta v advokátskej kancelárii. Po ukončení štúdia pracovala ako právnik významných spoločností, ako aj v prestížnej advokátskej kancelárii v Ukrajine. V súčasnosti vedie pobočku Čarnogurský ULC v Kyjeve, ktorá poskytuje právne poradenstvo ukrajinským a zahraničným klientom.

Helen Vishnyakova sa špecializuje na právo obchodných spoločností a obchodné právo, so zameraním na fúzie a akvizície, transakcie cenných papierov a právny audit. Počas svojej právnej praxe si rozšírila vedomosti ukrajinského, ako aj medzinárodného práva včítane účasti na pojednávaniach na medzinárodnej úrovni.

Helen Vishnyakova má rozsiahle skúsenosti v príprave zmlúv a iných právnych dokumentov, v procese prvotnej emisie cenných papierov, investičných projektoch, ako aj v zastupovaní klientov pred súdmi a štátnymi orgánmi. Skúsenosti má i v oblasti konkurzného práva.

Podieľala sa na právnom výskume a literatúre Centra pre štúdium medzinárodného práva (Center for International Legal Studies - CILS).

Helen Vishnyakova je zapísaná v Ukrajinskej advokátskej komore. Okrem ukrajinčiny a ruštiny ovláda anglický jazyk.