feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Náš tím » Inna Syrovatka

Inna Syrovatka

Inna Syrovatka ukončila s vyznamenaním právnické vzdelanie na Kyjevskej univerzite práva Národnej akadémie vied Ukrajiny v roku 2012. Počas štúdia absolvovala prax na Okresnom súde v Kyjve, na prokuratúre a v štátnej správe Kyjeva.


Svoje prvé právne skúsenosti získala ako právny poradca na univerzitnej právnej klinike kde sa špecializovala na riešenie pracovných a rodinných sporov.

Medzi jej preferované oblasti práva patrí občianske, obchodné, dedičské právo a právo duševného vlastníctva.

Okrem ukrajinského a ruského jazyka, ktoré sú jej materinské jazyky, ovláda tiež anglický jazyk.