feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Novinky » Novinky

Iľja Rogač sa zúčastnil odborných seminárov „Slovensko – Vaša cesta do stredu Európy“

Advokátska kancelária Čarnogurský ULC v spolupráci so svojou kyjevskou pobočkou Čarnogurský a Vishnyakova ULC organizujú semináre o možnostiach podnikania a získania pobytu na Slovensku. 

V priebehu augusta bolo v Kyjeve uskutočnených niekoľko seminárov „Slovensko - Vaša cesta do stredu Európy", na ktorých Iľja Rogač, advokátsky koncipient z advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC a Helen Vishnyakova, vedúci partner kyjevskej pobočky advokátskej kancelárie Čarnogurský a Vishnyakova ULC, odprezentovali Slovenskú republiku ako ideálne miesto pre vstup ukrajinských investorov. 

Na seminároch bol podrobne vysvetlený právny rámec podnikania na Slovensku, možnosti a právne formy podnikania na Slovensku spolu s prezentovaním praktických skúseností z tejto oblasti. Témou seminárov bola aj problematika pobytu občanov tretích krajín na Slovensku a proces pri jeho udeľovaní.

Záujem o semináre bol značný, čoho dôkazom bola veľká účasť poslucháčov reprezentujúcich rôzne podnikateľské sféry.