feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Novinky » Novinky

Je Ukrajina stále vhodným trhom na podnikanie?

Dňa 11. apríla 2014 sa v priestoroch advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC na Tvarožkovej 5 v Bratislave uskutočnil odborný seminár so zameraním na aktuálne podmienky podnikateľského a investičného prostredia u nášho východného suseda. Opätovný záujem predstaviteľov právnických osôb a obchodných spoločností, ale aj fyzických osôb značí, že pomerne veľký zákaznícky potenciál, lacnejšia pracovná sila spolu s potrebou spoznať menej známy mechanizmus podnikania s východnými partnermi, sú významnými motívmi pretrvávajúceho záujmu o potenciálne nadviazanie vzťahov s ukrajinským trhom. Predmetnú problematiku predniesla Helen Vishnyakova, vedúci partner ukrajinskej pobočky advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC a Iľja Rogač, právnik pracujúci v slovenskej pobočke s bohatými skúsenosťami v uvedenej právnej sfére.