feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Novinky » Novinky

Januárové číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila januárové vydanie bulletina obsahujúce aktuálne zmeny v právnych úpravách.

Ak máte aj Vy záujem dostávať v elektronickej forme každé číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO vrátane jeho špeciálnych vydaní, môžete sa bezplatne zaregistrovať.
V januárovom vydaní bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nájdete nasledovné témy:
 
1. Civilný sporový poriadok,
2. Prvá až štvrtá hlava Civilného sporového poriadku,
3. Civilný mimosporový poriadok,
4. Prvá časť Civilného mimosporového poriadku,
5. Správny súdny poriadok,
6. Správny súdny poriadok - všeobecná časť.

Zmeny v právnych úpravách obsiahnuté v tomto vydaní bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú výpočtom všetkých prijatých zmien, prostredníctvom nášho bulletinu však určite získate informácie o tých podstatných zmenách, ktoré sa podľa našich odborných skúseností dotknú, resp. môžu dotknúť Vašej činnosti.Plné znenie najnovšieho bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO na stiahnutie vo formáte PDF nájdete v sekcii PRO BONO