feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Novinky » Tlačové správy

Rozhodnutie Tlačovo-digitálnej rady vo veci článku Michala Havrana

Tlačovo-digitálna Rada Slovenskej republiky na podnet našej advokátskej kancelárie
rozhodla, že zverejnením článku autora Michala Havrana s názvom „Pošlite Kuffu do
cirkusu“, uverejnenom v denníku SME dňa 27.6.2018 bol porušený Etický kódex novinára.

Pokračovanie ďalej