feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » O nás » Členstvá a spolupráca

Členstvá a spolupráca


Advokátska kancelária Čarnogurský ULC si je vedomá toho, že v súčasnom svete, smerujúcom ku globalizácii, je nutné prekročiť bariéry nastolené regionálnymi hranicami a napomáhať otvoreniu sa Slovenska i voči svetu obchodu. Vstupom Slovenskej republiky do OECD a Európskej únie na našom trhu výrazne vzrástol počet medzinárodných obchodných aktivít, ktorých pendantom je i nárast spolupráce zahraničných a nadnárodných spoločností s renomovanými miestnymi odborníkmi, a to i v oblasti poskytovania právnych služieb. 

V snahe zvýšiť našu konkurencieschopnosť a posilniť medzinárodný charakter a zázemie našej kancelárie je od roku 2004 Čarnogurský ULC súčasťou európskej organizácie advokátskych kancelárií DIRO, založenej v roku 1992. V súčasnosti združuje viac než 80 spoločností poskytujúcich právne služby v Nemecku a ďalšie spoločnosti poskytujúce právne služby v európskych a mimoeurópskych štátoch. Vo všetkých týchto spoločnostiach pracuje vo funkcii právneho poradcu približne 800 ľudí. Členstvo v DIRO umožňuje advokátskej kancelárii Čarnogurský ULC udržiavať priame partnerské vzťahy s viac než 150 kanceláriami. Združenie DIRO a jeho vybrané kancelárie sú certifikované podľa ISO 9001. Všetci členovia DIRO korešpondujú v jazyku anglickom a nemeckom, ako aj v jazyku krajiny, v ktorej sídlia.

V rámci Slovenska je advokátska kancelária Čarnogurský ULC členom nasledovných združení:

Americká obchodná komora
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Slovensko-rakúska obchodná komora
Švajčiarsko-slovenská obchodná komora

Činska obchodná komora

Holandská obchodná komora