feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Oblasti praxe » Európske právo

Európske právo

V rámci problematiky práva Európskej únie sme pripravení poskytnúť svojim klientom poradenstvo v širokom spektre oblastí, najmä v súvislosti s právnou úpravou jednotného trhu EÚ, právom hospodárskej súťaže, právnej regulácie finančných služieb a medzinárodného obchodu. Obsahom našich právnych služieb je i zastupovanie klientov v súvislosti s nesprávnou implementáciou európskych smerníc do vnútroštátneho práva.

Právne služby v tejto oblasti poskytujeme v pobočkách:
Bratislava - Slovensko
Brescia - Taliansko