feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Oblasti praxe » Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva

Široké spektrum právnych služieb poskytujeme v oblasti ochrany autorských práv, obchodného mena spoločnosti, know-how, ochrany osobných údajov a práva ochranných známok a patentového práva. Našim klientom ponúkame i komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodných činností klientov na internete, vrátane ochrany a riešenia sporov týkajúcich sa doménových mien, uzavierania zmlúv on-line, elektronického podpisu, ochrany osobných údajov na internete a zodpovednosti za obsah dokumentov.

Zabezpečujeme tiež zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

Právne služby v tejto oblasti poskytujeme v pobočkách:
Bratislava - Slovensko
Brescia - Taliansko
Kyjev - Ukrajina