feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Oblasti praxe » Právo hospodárskej súťaže

Právo hospodárskej súťaže

Komplexné právne poradenstvo poskytujeme i v oblasti práva hospodárskej súťaže. V tomto kontexte sa venujeme analýzam a posudzovaniu zmluvných vzťahov v súvislosti s porušovaním súťažného práva (zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívanie dominantného postavenia na trhu, koncentrácia) na lokálnej, slovenskej úrovni i na širšej, celoeurópskej úrovni.

Poskytujeme právnu pomoc vo veciach ochrany pred nekalou súťažou. Zastupujeme tiež klientov v konaní pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.

Právne služby v tejto oblasti poskytujeme v pobočkách:
Bratislava - Slovensko
Brescia - Taliansko