feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Oblasti praxe » Právo obchodných spoločností

Právo obchodných spoločností

Špecializujeme sa na zakladanie slovenských a európskych obchodných spoločností (Societas Europea) a realizáciu s tým súvisiacich právnych úkonov, ku ktorým patria najmä vypracovanie zakladateľských dokumentov spoločností, zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, zabezpečovanie všetkých potrebných povolení vyžadovaných štátnymi orgánmi a zabezpečenie dočasného sídla spoločnosti.

Plníme tiež požiadavky našich klientov týkajúce sa vykonávania zápisov zmien či výmazu údajov o obchodných spoločnostiach a družstvách zapísaných v obchodnom registri, obstarávania súladu s právom v prípade konania valných zhromaždení, či zvyšovania a znižovania základného imania. Popri tejto obchodno-právnej agende je naša kancelária pripravená i na poskytovanie právnych služieb v oblasti zakladania spoločných podnikov (joint ventures).

Právne služby v tejto oblasti poskytujeme v pobočkách:
Bratislava - Slovensko
Brescia - Taliansko
Kyjev - Ukrajina

Užitočné informácie z tejto oblasti:

>> Novelizácie Obchodného zákonníka
>> Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch

>> Viac článkov