feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Oblasti praxe » Riešenie sporov

Riešenie sporov

Neodmysliteľnou súčasťou praxe advokátskej kancelárie je zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi pri sporoch súvisiacich s ich obchodnou činnosťou. Popri súdnom konaní v občianskych, obchodných a správnych veciach zastupujeme klientov v rozhodcovskom konaní v rámci tuzemskej či medzinárodnej arbitráže a správnom konaní, včítane konaní pred živnostenskými úradmi a katastrálnymi úradmi, Úradom pre ochranu osobných údajov, Telekomunikačným úradom, Protimonopolným úradom, Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie a pod.

Právne služby v tejto oblasti poskytujeme v pobočkách:
Bratislava - Slovensko
Brescia - Taliansko
Kyjev - Ukrajina

Užitočné informácie z tejto oblasti:

>> Novela Občianskeho súdneho poriadku
>> Novelizovaný Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy

>> Viac článkov