Bulletin Pro Bono

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.
V tejto kategórií sa nenachádza žiadny buletin.