Ján Čarnogurský st.

V roku 1969 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Titul doktora práv záskal na Právnickej fakulte UK v Bratislave v roku 1971.

2004: spoluzakladateľ Bratislavskej vysokej školy práva

1998 – 2002: minister spravodlivosti Slovenskej republiky

1992 – 1998: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

1993 – 1995: podpredseda Parlamentného zhromaždenia Konferencie/Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (CSCE/OSCE)

Apríl 1991 – Jún 1992: predseda vlády Slovenskej republiky

Jún 1990 – Apríl 1991: prvý podpredseda vlády SR

17. Februára 1990: zvolený za predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (funkciu vykonával do októbra 2000)

December 1989 – Jún 1990: podpredseda federálnej vlády ČSSR/ČSFR

14. Augusta 1989 – 25. Novembra 1989: väznený za rozvracanie republiky (§ 98 ods. 2 Trestného zákona)

1. Januára 1987 – 14. Augusta 1989: nezamestnaný

Jún 1988 – December 1989: vydavateľ a redaktor časopisu Bratislavské listy

15. Apríla 1981 – 31. 12. 1986: rôzne zamestnania – šofér, podnikový právnik, robotník, popri tom právny poradca disidentov a náboženských aktivistov

1982 – 1984: spoluzakladateľ a redaktor samizdatového časopisu Náboženstvo a súčasnosť

15. Apríl 1981: vylúčený z advokácie pre obhajobu disidentky v trestnom procese

1. September 1970 – 15. Apríl 1981: advokátsky čakateľ a advokát v Bratislave

11. Júl 1970: sobáš s manželkou Martou, rod. Stachovou

September 1969 – August 1970: základná vojenská služba

Jún 1961: maturita na Jedenásťročnej strednej škole v Bratislave

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 12/2022