Matúš Dušička

je študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Matúš pôsobí v advokátskej kancelárii ULC Čarnogurský od marca 2023 ako právny asistent.

Ovláda anglický jazyk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 07/2023