Mgr. Tomáš Jurkovič

Advokátsky koncipient

Tomáš Jurkovič získal právnické vzdelanie na Fakulte práva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2020 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

Počas štúdia na Právnickej fakulte získaval skúsenosti v oblasti vymáhania pohľadávok. Vo svojej praxi sa venoval aj ekonomickej sfére, získal množstvo poznatkov, ktoré nadobudol v medzinárodných spoločnostiach a dlhé roky pôsobil v nemeckom koncerne.

Tomáš je zapísaný v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.

Ovláda nemecký a španielsky jazyk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 03/2024