feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Podnikatelia

Podnikatelia

Novela zákona o energetike
Mimoriadne aktuálnou a diskutovanou témou je v týchto dňoch bezpochyby aj oblasť energetiky. Národná rada Slovenskej republiky koncom roka prišla práve s novelou zákona o energetike.
17.január 2023 Všetky články tohto vydania  
Novela Obchodného zákonníka
Zmeny sa tesne pred Vianocami dotkli aj Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov, a to napríklad s cieľom upraviť technické nástroje, ktoré umožnia zriadiť podnik zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom, ak sú splnené zákonné podmienky, ako aj možnosť výmeny informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.
17.január 2023 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov
Úpravy sa po novom dočkala aj oblasť výroby, označovania a predaja tabakových výrobkov. Novinkou bude najmä regulácia tzv. nikotínových vrecúšok , predstavujúcich alternatívu k fajčeniu cigariet, pri ktorej sa predpokladá, že sú menej škodlivé. Stále sa však jedná o výrobky s obsahom nikotínu, ktorý je návykovou látkou a preto je potrebné vyplniť právnu medzeru s cieľom znížiť potenciálne zdravotné riziká a zabezpečiť ochranu mladistvých a detí.
05.január 2023 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o účtovníctve
Národná rada Slovenskej republiky sa koncom roka zaoberala aj zákonom o účtovníctve, najmä oblasťou správy s informáciami o dani z príjmov.
05.január 2023 Všetky články tohto vydania  
Novela Zákonníka práce
Na jeseň priniesla Národná rada Slovenskej republiky aj rozsiahle zmeny a doplnenia najdôležitejšieho pracovnoprávneho predpisu v právnom poriadku Slovenskej republiky, a síce Zákonníka práce. Novela Zákonníka práce prináša napríklad zmeny v obsahu pracovnej zmluvy, či rozšírenie informatívnych povinností zamestnávateľov.
02.november 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia
Za účelom zlepšovania podnikateľského prostredia prijala Národná rada Slovenskej republiky novelu, ktorá mení alebo dopĺňa sériu zákonov, upravujúcich napríklad oblasť živnostenského podnikania, účtovníctva, sociálneho poistenia, či oblasť spotrebných daní.
11.október 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Jednou zo základných otázok pracovného práva je práve otázka prevencie a ochrany pred nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním. Zmeny uvedenej problematiky prináša novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
23.marec 2022 Všetky články tohto vydania  
Prehľad aktuálnych schém štátnej pomoci pre podnikateľov
Podpora štátu vo vzťahu k osobám, podnikajúcim na jeho území je v dnešnej pandemickej dobe nesmierne dôležitá. V časoch hospodárskeho a ekonomického útlmu je množstvo podnikateľských subjektov na pokraji svojho prežitia, odkázaných práve na pomoc zo strany štátu. Na záver prinášame prehľad najdôležitejších schém štátnej pomoci pre podnikateľov.
26.január 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o odplatách
Jedným zo sektorov, ktorý zasiahla pandémia ochorenia COVID-19 vo veľmi výraznej miere, je nepochybne sektor cestovného ruchu. Azda najciteľnejšie sa utlmenie aktivity a pohybu spoločnosti vo svete prejavilo v oblasti civilného letectva. Drastické zníženie počtu letov tak malo negatívne dôsledky najmä na likviditu leteckých dopravcov. Práve uvedenú situácia sa snaží Národná rada Slovenskej republiky riešiť prostredníctvom novely zákona o odplatách.
15.december 2021 Všetky články tohto vydania  
"Kurzarbeit" (skrátená práca) v slovenskom právnom poriadku
Globálna kríza, spôsobená ochorením COVID-19 sa výraznou mierou podpísala nielen na zdravotnej, ale aj ekonomickej stránke zasiahnutých krajín. Práve na prekonanie ekonomických dopadov pandémie sa vlády jednotlivých krajín rozhodli pristúpiť k rôznym formám opatrení na pomoc najviac zasiahnutým sektorom hospodárstva, ale aj udržanie zamestnanosti. Obľúbenou formou v oblasti ochrany zamestnanosti je práve skrátená forma práce, tzv. kurzarbeit.
11.jún 2021 Všetky články tohto vydania