feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Kariéra

Kariéra

Najväčším bohatstvom advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský sú ľudia, ktorí v nej pracujú. Naša kancelária poskytuje svojim klientom erudovanú právnu pomoc založenú na dôvere medzi klientom a advokátom a na realizácii etických princípov vlastných advokátskemu povolaniu. Erudícia je preto kľúčovou kompetenciou našich potenciálnych zamestnancov. Rovnako dôležité sú však i osobnostné dispozície, spočívajúce v komunikatívnosti, flexibilite, precíznosti, odolnosti voči stresu, ochote neustále sa vzdelávať a neodmysliteľnom entuziazme pre advokátsku profesiu.

Naša kancelária sa snaží starostlivo vyberať svojich členov a prijímať do svojich radov ľudí, ktorí hľadajú priestor pre realizáciu získaných vedomostí, schopností i skúseností, ľudí, ktorí chcú neustále napredovať. Ak ste ukončili štúdium na právnickej fakulte, prípadne na právnickej fakulte ešte študujete a hľadáte nové zamestnanie, kontaktujte nás.

Ideálny kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie právnického smeru, je rozhľadeným a ambicióznym človekom s potenciálom byť prínosom pre kanceláriu. Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka by mala byť samozrejmosťou.

Ak zodpovedáte vyššie uvedenej predstave, vyplňte a odošlite nasledujúci dotazník.