feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Náš tím

Právnici

Najväčším bohatstvom advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský sú ľudia, ktorí v nej pracujú.

Naša kancelária poskytuje svojim klientom erudovanú právnu pomoc, založenú na dôvere medzi klientom a advokátom a na realizácii etických princípov vlastných advokátskemu povolaniu. Erudícia je preto kľúčovou kompetenciou našich zamestnancov. Rovnako dôležité sú však i osobnostné dispozície, spočívajúce v komunikatívnosti, flexibilite, precíznosti, odolnosti voči stresu, ochote neustále sa vzdelávať a neodmysliteľnom entuziazme pre advokátsku profesiu.


 
   
 
Ján Čarnogurský st.

download.jpg JUDr. Ján Čarnogurský, advokát, partner


V roku 1969 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Titul doktora práv záskal na Právnickej fakulte UK v Bratislave v roku 1971.

» Viac  
Monika Čarnogurská

IMG_2462.jpg PhDr. Monika Čarnogurská, marketingová riaditeľka


Titul PhDr. získala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

» Viac  
Viktória Kertészová

Viktória.jpg JUDr. Viktória Kertészová získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú úspešne ukončila v roku 2017 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

» Viac  
Tomáš Jurkovič

JURKOVIČ Tomáš Mgr. Tomáš Jurkovič získal právnické vzdelanie na Fakulte práva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2020 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

» Viac  
Jiayi Lin

LIN Jiayi Bc. Jiayi Lin je študentkou prvého ročníka magisterského štúdia právo a ekonómia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzite v Bratislave.

» Viac  
Marek Glod

GLOD Marek Bc. Marek Glod je študentom 5. ročníka na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

» Viac  
Matej Švaral

ŠVARAL Matej Bc. Matej Švaral je študentom prvého ročníka magisterského štúdia právo a ekonómia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzite v Bratislave.

» Viac  
Daniel Kazimir

KAZIMIR Daniel Bc. Daniel Kazimir je študentom druhého ročníka magisterského štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

» Viac  
Ingrid Kmetzová

KMETZOVÁ Ingrid Mgr. Ingrid Kmetzová dosiahla vysokoškolské vzdelanie na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite.

» Viac