About us

The ULC Čarnogurský law firm ranks among the most dynamic and reputable firms in the Slovak Republic.

Our mission is to provide effective solutions to our clients’ matters and assist them in implementing their business plans.

 

ULC Čarnogurský law firm is a member of the DIRO European Organisation of Law Firms.

Since the firm’s establishment we have been providing comprehensive legal services to major foreign investors entering the Slovak market, as well as to Slovak clients in all business areas.

Our team

JUDr.Mag. Ján Čarnogurský

advokát, partner

po získaní titulu magister práv na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity v roku 1995 pokračoval v štúdiu aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1997. V roku 1999 získal na Univerzite Komenského v Bratislave titul doktor práv.

PhDr. Monika Čarnogurská

marketingová riaditeľka

Titul PhDr. získala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Mgr. Tomáš Jurkovič

získal právnické vzdelanie na Fakulte práva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2020 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

Mgr. Marianna Schmidtová

získala právnické vzdelanie na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove v roku 2023 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

Bc. Sabina Alvarez

je študentkou štvrtého ročníka magisterského štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Pavlína Kajanová

je študentkou tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Matúš Dušička

je študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Nina Moldová

je študentkou druhého ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Peter Preťo

je študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Róbert Lehocký

je študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Nikola Pinkavová

svojimi vedomosťami a skúsenosťami z niekoľkoročnej praxe je pravou rukou pre právnikov a bezproblémovo zabezpečuje plynulý chod kancelárie.

Contact form

We are ready to fulfill your rights.
Contact us!

Enter your email address.
Enter your phone number.
Write us a message.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Message is being sent...

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

It is dedicated to newly adopted legal regulations and various current legal issues. It is published once a month and is free. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Latest edition
ULC PRO BONO 08/2023