O nás

Najväčším bohatstvom advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský sú ľudia, ktorí v nej pracujú.

Naša kancelária poskytuje svojim klientom erudovanú právnu pomoc, založenú na dôvere medzi klientom a advokátom a na realizácii etických princípov vlastných advokátskemu povolaniu.

 

Erudícia je preto kľúčovou kompetenciou našich zamestnancov.

Rovnako dôležité sú však i osobnostné dispozície, spočívajúce v komunikatívnosti, flexibilite, precíznosti, odolnosti voči stresu, ochote neustále sa vzdelávať a neodmysliteľnom entuziazme pre advokátsku profesiu.

Náš tím

JUDr.Mag.Ján Čarnogurský

advokát, partner

po získaní titulu magister práva na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity v roku 1995 pokračoval  v štúdiu aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1997. V roku 1999 získal na Univerzite Komenského v Bratislave titul doktor práv.

JUDr. Ján Čarnogurský

advokát, partner

V roku 1969 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Titul doktora práv záskal na Právnickej fakulte UK v Bratislave v roku 1971.

PhDr. Monika Čarnogurská

marketingová riaditeľka

Titul PhDr. získala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

JUDr. Viktória Kertészová

získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú úspešne ukončila v roku 2017 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

Mgr. Tomáš Jurkovič

získal právnické vzdelanie na Fakulte práva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2020 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

Bc. Matej Švaral

je študentom prvého ročníka magisterského štúdia právo a ekonómia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Mgr. Ingrid Kmetzová

dosiahla vysokoškolské vzdelanie na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite.

Simona Lipko

je študentkou prvého ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Pavlína Kajanová

je študentkou 3. ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Bc. Jakub Johanes

je študentom 5. ročníka na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Sabina Alvarez

je študentkou 3. ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 12/2022