O nás

Najväčším bohatstvom advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský sú ľudia, ktorí v nej pracujú.

Naša kancelária poskytuje svojim klientom erudovanú právnu pomoc, založenú na dôvere medzi klientom a advokátom a na realizácii etických princípov vlastných advokátskemu povolaniu.

 

Erudícia je preto kľúčovou kompetenciou našich zamestnancov.

Rovnako dôležité sú však i osobnostné dispozície, spočívajúce v komunikatívnosti, flexibilite, precíznosti, odolnosti voči stresu, ochote neustále sa vzdelávať a neodmysliteľnom entuziazme pre advokátsku profesiu.

Náš tím

JUDr.Mag. Ján Čarnogurský

advokát, partner

po získaní titulu magister práv na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity v roku 1995 pokračoval v štúdiu aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1997. V roku 1999 získal na Univerzite Komenského v Bratislave titul doktor práv.

PhDr. Monika Čarnogurská

marketingová riaditeľka

Titul PhDr. získala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Mgr. Tomáš Jurkovič

získal právnické vzdelanie na Fakulte práva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2020 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

Mgr. Marianna Schmidtová

získala právnické vzdelanie na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove v roku 2023 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

Bc. Sabina Alvarez

je študentkou štvrtého ročníka magisterského štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Pavlína Kajanová

je študentkou tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Matúš Dušička

je študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Nina Moldová

je študentkou druhého ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Peter Preťo

je študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Róbert Lehocký

je študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Nikola Pinkavová

svojimi vedomosťami a skúsenosťami z niekoľkoročnej praxe je pravou rukou pre právnikov a bezproblémovo zabezpečuje plynulý chod kancelárie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 08/2023