feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Náš tím

Právnici

Najväčším bohatstvom advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC sú ľudia, ktorí v nej pracujú.

Naša kancelária poskytuje svojim klientom erudovanú právnu pomoc, založenú na dôvere medzi klientom a advokátom a na realizácii etických princípov vlastných advokátskemu povolaniu. Erudícia je preto kľúčovou kompetenciou našich zamestnancov. Rovnako dôležité sú však i osobnostné dispozície, spočívajúce v komunikatívnosti, flexibilite, precíznosti, odolnosti voči stresu, ochote neustále sa vzdelávať a neodmysliteľnom entuziazme pre advokátsku profesiu.

 
   
 
Ján Čarnogurský

Ján Čarnogurský Po získaní titulu magister práva na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity v roku 1995 pokračoval JUDr. Mag. Ján Čarnogurský v štúdiu aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1997. V roku 1999 získal na Univerzite Komenského v Bratislave titul doktor práv.

» Viac  
Eva Čambalová

Eva Cambalova JUDr. Eva Čambalová získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú s vyznamenaním ukončila v roku 1997.

» Viac  
Helen Vishnyakova

Helen Vyshniakova Helen Vishnyakova získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Záporožskej humanitnej univerzity (Запорізький гуманітарний університет), ktorú úspešne ukončila v roku 2004.

» Viac  
Dušan Oravec

Dušan Oravec Mgr. Dušan Oravec získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval na pozícii advokátskeho koncipienta, od roku 2007 pôsobí ako advokát.

» Viac  
Dmitriy Sichkar

Dmitriy Sichkar.jpg Dmitriy Sichkar je advokátom a študentom LL.M. na Instituto Superior de Derecho Economia v Španielsku.

» Viac  
Eugen Vlasov

Eugene Vlasov.jpg Eugen Vlasov získal vzdelanie na Právnickom inštitúte kniežaťa Vladimíra Veľkého v Kyjeve, ktorý s vyznamenaním ukončil v roku 2008 a získal titul doktor práv. V roku 2009 úspešne pokračoval v postgraduálnom štúdiu.

» Viac  
Dmitriy Lukianchuk

Dmitriy Lukianchuk.jpg Dmitriy Lukianchuk ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Národnej ekonomickej univerzity v Kyjeve v roku 2005. Počas štúdia pracoval ako právny asistent v advokátskej kancelárii a na notárskom úrade.

» Viac  
Inna Syrovatka

Foto_1.JPG Inna Syrovatka ukončila s vyznamenaním právnické vzdelanie na Kyjevskej univerzite práva Národnej akadémie vied Ukrajiny v roku 2012. Počas štúdia absolvovala prax na Okresnom súde v Kyjve, na prokuratúre a v štátnej správe Kyjeva.


» Viac  
Martin Táby

Martin Taby.jpg JUDr. Martin Táby získal právnické vzdelanie na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, ktorú úspešne ukončil v máji 2013.

» Viac  
Inna Samborska

Inna-Samborska.jpg Inna Samborska je študentkou štvrtého ročníka Právnickej fakulty Národnej akadémie medzinárodných vzťahov v Kyjeve.

» Viac  
Matej Ralbovský

Matej Ralbovský.jpg Matej Ralbovský je študentom štvrtého ročníka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

» Viac