feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Náš tím

Právnici

Najväčším bohatstvom advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC sú ľudia, ktorí v nej pracujú.

Naša kancelária poskytuje svojim klientom erudovanú právnu pomoc, založenú na dôvere medzi klientom a advokátom a na realizácii etických princípov vlastných advokátskemu povolaniu. Erudícia je preto kľúčovou kompetenciou našich zamestnancov. Rovnako dôležité sú však i osobnostné dispozície, spočívajúce v komunikatívnosti, flexibilite, precíznosti, odolnosti voči stresu, ochote neustále sa vzdelávať a neodmysliteľnom entuziazme pre advokátsku profesiu.

 
   
 
Ján Čarnogurský

doktor.jpg JUDr. Mag. Ján Čarnogurský, advokát, partner


Po získaní titulu magister práva na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity v roku 1995 pokračoval  v štúdiu aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1997. V roku 1999 získal na Univerzite Komenského v Bratislave titul doktor práv.

» Viac  
Ján Čarnogurský

  download.jpg JUDr. Ján Čarnogurský, advokát, partner


V roku 1969 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Titul doktora práv záskal na Právnickej fakulte UK v Bratislave v roku 1971.

» Viac  
Viktória Kertészová

Viktória.jpg JUDr. Viktória Kertészová získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú úspešne ukončila v roku 2017 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

» Viac  
Katarína Kasmanová

karatina.jpg Mgr. Katarína Kasmanová získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2010.


» Viac  
Nicolas Suchánek

N.jpg Bc. Nicolas Suchánek je študentom prvého ročníka magisterského štúdia Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.
 

» Viac  
Peter Krištof

peťko.jpg Bc. Peter Krištof je študentom druhého ročníka magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

» Viac  
Sebastian Klein

seb.jpg Bc. Sebastian Klein je študentom prvého ročníka magisterského štúdia Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

» Viac  
Monika Čarnogurská

IMG_2462.jpg PhDr. Monika Čarnogurská, marketingová riaditeľka


Titul PhDr. získala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela V Banskej Bystrici.

» Viac