feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Náš tím

Právnici

Najväčším bohatstvom advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC sú ľudia, ktorí v nej pracujú.

Naša kancelária poskytuje svojim klientom erudovanú právnu pomoc, založenú na dôvere medzi klientom a advokátom a na realizácii etických princípov vlastných advokátskemu povolaniu. Erudícia je preto kľúčovou kompetenciou našich zamestnancov. Rovnako dôležité sú však i osobnostné dispozície, spočívajúce v komunikatívnosti, flexibilite, precíznosti, odolnosti voči stresu, ochote neustále sa vzdelávať a neodmysliteľnom entuziazme pre advokátsku profesiu.

 
   
 
Dušan Oravec

Dušan Oravec na web.jpg Mgr. Dušan Oravec získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval na pozícii advokátskeho koncipienta, od roku 2007 pôsobí ako advokát.

» Viac  
Viktória Kertészová

Viktória Kertészová.jpg JUDr. Viktória Kertészová získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú úspešne ukončila v roku 2017 zložením štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce.

» Viac  
Iryna Sambor

Iryna Sambor na web.jpg Mgr. Iryna Sambor získala právnické vzdelanie na Kyjevskej národnej univerzite Tarasa Ševčenka, ktorú úspešne ukončila v júni 2016. 

» Viac  
Kristína Mončeková

Kristína Mončeková2.jpg Kristína Mončeková je študentkou druhého ročníka bakalárskeho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

» Viac  
Nicolas Suchánek

Nicolas Suchánek.jpg Nicolas Suchánek je študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.
 

» Viac