Právo duševného vlastníctva

Široké spektrum právnych služieb poskytujeme v oblasti ochrany autorských práv, obchodného mena spoločnosti, know-how, ochrany osobných údajov a práva ochranných známok a patentového práva.

Komplexné právne poradenstvo

Našim klientom ponúkame i komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodných činností klientov na internete, vrátane ochrany a riešenia sporov týkajúcich sa doménových mien, uzavierania zmlúv on-line, elektronického podpisu, ochrany osobných údajov na internete a zodpovednosti za obsah dokumentov.

KONTAKTUJTE NÁS

Zabezpečujeme tiež zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 03/2024