Fúzie a akvizície

Naša kancelária má množstvo skúseností v oblasti fúzií, akvizícií, premien a reštrukturalizácií spoločností.

Súčasťou právneho poradenstva je právny audit a analýza rizík, podpora pri kúpe a predaji podnikov a ich častí, pri predaji jednotlivých aktív, predaji obchodných podielov či akcií a s tým spojené vypracovanie zmluvnej dokumentácie.

V oblasti fúzií a akvizícií sme spôsobilí poskytnúť i fundované poradenstvo v oblasti súťažného práva vrátane zastupovania pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 02/2024