Štátna pomoc, investičné stimuly a projektové financovanie

Advokátska kancelária ULC Čarnogurský má nezanedbateľné skúsenosti v oblasti zastupovania klientov pri rokovaniach s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pri získavaní investičných stimulov.

Advokátska kancelária ULC Čarnogurský

Sme spôsobilí poskytnúť právnu pomoc pri získavaní podpory na zriadenie priemyselného parku a tiež pripraviť podklady na podanie žiadosti o poskytnutie investičných stimulov a súvisiacej zmluvnej dokumentácie.

KONTAKTUJTE NÁS

Naši právnici disponujú relevantnými skúsenosťami v oblasti financovania projektov z fondov Európskej únie a v tejto súvislosti sú schopní poskytnúť i súvisiace poradenstvo.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 04/2024