Riešenie sporov

Neodmysliteľnou súčasťou praxe advokátskej kancelárie je zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi pri sporoch súvisiacich s ich obchodnou činnosťou.

Popri súdnom konaní v občianskych, obchodných a správnych veciach zastupujeme klientov v rozhodcovskom konaní v rámci tuzemskej či medzinárodnej arbitráže a správnom konaní, včítane konaní pred živnostenskými úradmi a katastrálnymi úradmi, Úradom pre ochranu osobných údajov, Telekomunikačným úradom, Protimonopolným úradom, Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie a pod.

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 04/2024