Referencie

Počas svojej existencie sme pomohli stovkám spoločností naplniť ich práva a ciele. Ak sa zaoberáte podobnými otázkami a problémami ako naši klienti, kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
MONAQ Leasing, a. s.

Právne audity nehnuteľností, príprava zmluvnej dokumentácie a iných potrebných dokumentov, komplexné právne služby pri vymáhaní pohľadávok a uplatňovaní práv v súdnych, mimosúdnych a iných konaniach a sporoch.

Naplnenie cieľov:
SUEZ ENVIRONMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave spoločenských dokumentov a v oblasti obchodného, pracovného práva a práva životného prostredia

Naplnenie cieľov:
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

Právne poradenstvo pri kľúčových investičných projektoch spoločnosti, poradenstvo pri získavaní štátnej pomoci a komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodného a pracovného práva.

Naplnenie cieľov:
CHIRANA T.Injecta, a. s.

Komplexné právne poradenstvo na strane predávajúceho v súvislosti s predajom spoločnosti. Právne služby kancelárie zahŕňali hĺbkový právny audit spoločnosti, zastupovanie spoločnosti pri rokovaniach s kupujúcim a prípravu transakčnej a korporátnej dokumentácie.

Naplnenie cieľov:
AEGON, d. s. s., a. s.

Poradenstvo v súvislosti s dôchodkovým poistením.

Naplnenie cieľov:
ISTROBANKA, a. s.

Spolupráca pri projektovom riešení návratnosti pohľadávok, právne poradenstvo a poradenstvo pri poskytovaní úverov novým subjektom.

Naplnenie cieľov:
Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 03/2024