Kariéra

Naša kancelária poskytuje svojim klientom erudovanú právnu pomoc založenú na dôvere medzi klientom a advokátom a na realizácii etických princípov vlastných advokátskemu povolaniu.

Erudícia je preto kľúčovou kompetenciou našich potenciálnych zamestnancov. Rovnako dôležité sú však i osobnostné dispozície, spočívajúce v komunikatívnosti, flexibilite, precíznosti, odolnosti voči stresu, ochote neustále sa vzdelávať a neodmysliteľnom entuziazme pre advokátsku profesiu.

Naša kancelária sa snaží starostlivo vyberať svojich členov a prijímať do svojich radov ľudí, ktorí hľadajú priestor pre realizáciu získaných vedomostí, schopností i skúseností, ľudí, ktorí chcú neustále napredovať. Ak ste ukončili štúdium na právnickej fakulte, prípadne na právnickej fakulte ešte študujete a hľadáte nové zamestnanie, kontaktujte nás.

Ideálny kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie právnického smeru, je rozhľadeným a ambicióznym človekom s potenciálom byť prínosom pre kanceláriu. Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka by mala byť samozrejmosťou.

Ak zodpovedáte vyššie uvedenej predstave, kontaktujte nás na office@ulclegal.com

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 02/2024