Vymáhanie pohľadávok a konkurzné právo

Efektívne právne služby poskytujeme aj v oblasti vymáhania pohľadávok, včítane právneho auditu pohľadávok a mandátnej správy pohľadávok. Poskytujeme tiež poradenstvo pri postúpení pohľadávok a pri ich nadobúdaní.

Právne služby

Súčasťou právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok je samozrejme i zastupovanie klientov v prípade súdneho i mimosúdneho vymáhania pohľadávok, v exekučnom konaní a pri dobrovoľných dražbách.

Pri vymáhaní pohľadávok často dochádza k nutnosti poskytnúť právne služby klientovi v konkurznom konaní, a to od iniciovania konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu, cez vypracúvanie konkurzných prihlášok pohľadávok, zastupovania klientov na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov, príp. zasadnutiach veriteľských výborov, pokiaľ boli zvolené, a chránenie záujmov klienta pri speňažovaní majetku úpadcu.

KONTAKTUJTE NÁS

Naše skúsenosti zahŕňajú súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok proti rozsiahlemu portfóliu dlžníkov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 03/2024