Právo obchodných spoločností

Špecializujeme sa na zakladanie slovenských a európskych obchodných spoločností (Societas Europea) a realizáciu s tým súvisiacich právnych úkonov.

Societas Europea

Vypracovanie zakladateľských dokumentov spoločností, zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, zabezpečovanie všetkých potrebných povolení vyžadovaných štátnymi orgánmi a zabezpečenie dočasného sídla spoločnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

Plníme tiež požiadavky našich klientov týkajúce sa vykonávania zápisov zmien či výmazu údajov o obchodných spoločnostiach a družstvách zapísaných v obchodnom registri, obstarávania súladu s právom v prípade konania valných zhromaždení, či zvyšovania a znižovania základného imania.

Popri tejto obchodno-právnej agende je naša kancelária pripravená i na poskytovanie právnych služieb v oblasti zakladania spoločných podnikov (joint ventures).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 04/2024