Green-field a brown-field projekty

Rozsiahle skúsenosti máme s poskytovaním právnych služieb zahraničným investorom, najmä pri tzv. investíciách na zelenej lúke.

Právne poradenstvo

Súčasťou právneho poradenstva je poradenstvo pri zakladaní spoločností, ktoré budú subjektmi investície a zabezpečenie súvisiacej korporátnej agendy, poradenstvo týkajúce sa územného a stavebného konania, environmentálnej agendy, financovania investície, vytvorenia právneho rámca medzi spoločnosťou a jej zamestnancami a všeobecného oboznámenia klienta s ekonomickými a právno-politickými reáliami v Slovenskej republike.

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 03/2024