Právo hospodárskej súťaže

Komplexné právne poradenstvo poskytujeme i v oblasti práva hospodárskej súťaže.

Komplexné právne poradenstvo

V tomto kontexte sa venujeme analýzam a posudzovaniu zmluvných vzťahov v súvislosti s porušovaním súťažného práva (zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívanie dominantného postavenia na trhu, koncentrácia) na lokálnej, slovenskej úrovni i na širšej, celoeurópskej úrovni.

KONTAKTUJTE NÁS

Poskytujeme právnu pomoc vo veciach ochrany pred nekalou súťažou. Zastupujeme tiež klientov v konaní pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 03/2024