Európske právo

Obsahom našich právnych služieb je i zastupovanie klientov v súvislosti s nesprávnou implementáciou európskych smerníc do vnútroštátneho práva.

Právo európskej únie

V rámci problematiky práva Európskej únie sme pripravení poskytnúť svojim klientom poradenstvo v širokom spektre oblastí, najmä v súvislosti s právnou úpravou jednotného trhu EÚ, právom hospodárskej súťaže, právnej regulácie finančných služieb a medzinárodného obchodu.

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO

Je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

Najnovšie vydanie
ULC PRO BONO 03/2024