Iné

Novinky v zdravotníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2005

Zmeny, ktoré priniesla novela zákona o zdravotnej starostlivosti, a zmeny týkajúce sa kategorizácie liečiv a katalógu zdravotných výkonov.PRÍSTUP K ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCII A ANONYMITA RODIČIEK

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti č. 350/2005, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2005, umožnila ministerstvu zdravotníctva, jednotlivým ústredným orgánom štátnej správy a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta. Žene, ktorá písomne požiada o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, je umožnené i garantované zachovanie úplnej anonymity.

KATALÓG ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

Zaviedli sa metodickézmenyvkatalóguzdravotnýchvýkonov. Katalóg zdravotných výkonov sa rozčlení na nový katalóg zdravotných výkonov, ktorý bude predstavovať súbor všetkých zdravotných výkonov, a zoznam zdravotných výkonov, priradených ku konkrétnej chorobe s rozdelením na diagnostické a terapeutické výkony.

KATEGORIZÁCIA LIEČIV

V kategorizácii liečiv sa uplatňuje nová zásada, podľa ktorej budú kategorizačné komisie vykonávať kategorizáciu chorôb, liečiv, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín tak, aby verejné prostriedky zdravotných poisťovní postačovali na úhradu zdravotnej starostlivosti.

PREDNOSTNÉ POSKYTOVANIE AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI

Podľa poslednej úpravy tiež môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré však nesmú presiahnuť štvrtinu ordinačných hodín. Výšku takejto úhrady by mal schvaľovať samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....