Podnikatelia

Novinky z pracovného práva

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2005

Novela zákona o cestovných náhradách a novela zákona o sociálnom fonde.NOVELA ZÁKONA O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH

Dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov 15. 7. 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 312/2005 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Ide o malú novelu, ktorá v § 6 ods. 1 upravuje poskytovanie náhrad pri dočasnom pridelení zamestnancov podľa § 58 Zákonníka práce. Táto novela umožnila vyplácať cestovné náhrady zamestnancom aj pri dočasnom pridelení agentúrou dočasného zamestnávania na výkon práce v cudzine a tiež pri zahraničnej pracovnej ceste.

NOVELA ZÁKONA O SOCÍÁLNOM FONDE

Od 1. 9. 2005 budú mať nárok na príspevok na úhradu cestovných výdavkov do zamestnania pracovníci, ktorých mesačná mzda nepresahuje dvojnásobok životného minima. Umožní to novela zákona o sociálnom fonde č. 313/2005 Z.z.

Podľa úrovne životného minima platnej do júna 2005 by tak cestovné náhrady dostávali zamestnanci so mzdou do 9 020 Sk. Suma životného minima sa však valorizuje každý rok v júli, preto by uvedená hranica mala byť od septembra vyššia. Podľa doposiaľ platného zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 majú na príspevok na úhradu cestovných výdavkov nárok zamestnanci so mzdou nepresahujúcou 7 000 Sk, ak ich výdavky na dopravu do zamestnania s výnimkou mestskej hromadnej dopravy dosahujú najmenej 200 Sk mesačne.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....