Iné

Poslanci prijali novelu zákona o koncesionárskych poplatkoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2007

Dňa 12. júla 2007 nadobudla účinnosť novela zákona č. 212/2005 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch.Dňa 12. júla 2007 nadobudla účinnosť novela zákona č. 212/2005 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch. Novela zákona o koncesionárskych poplatkoch je súčasťou novely zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona č. 309/2007 Z. z.. Novela vnáša do zákona nové ustanovenie označené ako § 10c, ktoré má charakter „druhého“ generálneho pardonu. Podľa jeho znenia by malo platiť, že na nedoplatky na poplatkoch, ktoré vznikli do 20. februára 2006, sa ustanovenie § 9 platného do 20. februára 2006 (poplatky z omeškania) nevzťahuje. Nový § 10c má tak jednoznačne, i s ohľadom na úmysel zákonodarcu deklarovaný v rozprave, ktorá v NR SR prebehla, retroaktívny charakter a tým, ktorým vznikol nedoplatok na koncesionárskych poplatkoch do dňa 21. februára 2006, sú poplatky z omeškania odpustené.    

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....