Iné

Povinné používanie bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení od roku 2007

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2006

V septembri tohto roku vláda schválila nariadenie č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií, ktoré nadobudne účinnosť v lete budúceho roka, a to ku dňu 1. júla 2007.V septembri tohto roku vláda schválila nariadenie č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií, ktoré nadobudne účinnosť v lete budúceho roka, a to ku dňu 1. júla 2007.

Nariadenie sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prepravu osôb a motorové vozidlá určené na prepravu nákladov, ak majú najmenej štyri kolesá s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h.-1, ktorých sedadlá sú vybavené bezpečnostnými pásmi a ktoré sú určené na premávku na pozemných komunikáciách. Nariadenie je adresované všetkým osobám v týchto vozidlách, ak sú sedadlá vybavené bezpečnostným pásom a pre všetky prípady, ak sa vo vozidle prepravujú deti. Povinnosti pripútať sa bezpečnostným pásom sa bude môcť vyhnúť len osoba, ktorá sa bude vo vozidle vedieť preukázať lekárskym osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla, ktoré vydá lekár.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....