Služby

Pripravuje sa v NR SR – Audiovizuálny zákon

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2006

V týchto dňoch je v NR SR predložený vládny návrh zákona o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).V týchto dňoch je v NR SR predložený vládny návrh zákona o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon). 

PREDMET NAVRHOVANEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

Návrh upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie, a to pri výrobe, šírení a evidencii audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel. Ďalej upravuje postavenie nezávislého producenta, postavenie, úlohy a činnosti Slovenského filmového ústavu a podmienky ochrany audiovizuálneho dedičstva SR. Návrh zákona ďalej vymedzuje sa vecnú pôsobnosť zákona, a to pozitívne na audiovizuálne dielo, zvukový záznam slovesného diela alebo hudobného diela a na multimediálne dielo, ktoré sú verejne šírené na území SR rozširovaním na akomkoľvek nosiči alebo odplatným sprístupňovaním z územia SR. Pri audiovizuálnom diele môže byť verejne šírené aj prostredníctvom audiovizuálneho predstavenia. Návrh vymedzuje vecnú pôsobnosť aj negatívne v prípade, že audiovizuálne dielo, zvukový záznam umeleckého výkonu a multimediálne dielo je reklamou, inzerciou alebo pôvodným doplnkovým vysielaním programovej služby, alebo je vytvorené výlučne na účely televízneho vysielania a je šírené iba prostredníctvom televízneho vysielania, alebo je vytvorené výlučne na bezodplatné sprístupňovanie (bezodplatné rozširovanie prostredníctvom internetu). Návrh zákona teda pokrýva aj šírenie audiovizuálneho diela, zvukového záznamu umeleckého výkonu, prípadne multimediálneho diela aj prostredníctvom internetu, pokiaľ je prístup k nim odplatný.

NOVÉ POVINNOSTI PRE PRODUCENTOV, VÝROBCOV A DISTRIBUTÉROV

Výrobcom slovenských audiovizuálnych diel, výrobcom slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov, výrobcom slovenských multimediálnych diel, distributérom audiovizuálnych diel, distributérom zvukových záznam umeleckých výkonov, distributérom multimediálnych diel, osobám zabezpečujúcim postprodukciu, prevádzkovateľom mediaték a nezávislým producentom ukladá návrh zákona celú radu povinností, predovšetkým však povinnosti informačnej povahy pôsobiace smerom k zachovaniu slovenského audiovizuálneho dedičstva. Návrh zákona sa tiež zaoberá špecifickou problematikou maloletých divákov. Pre oblasť audiovízie tiež návrh obsahuje špeciálnu úpravu reklamy.

Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa s navrhuje, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2007, na 1. júla 2006.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....