Služby

Pripravuje sa v NR SR – Elektronické mýto za užívanie pozemných komunikácií

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2006

V NR SR prešiel prvým čítaním návrh zákona o elektronickom výbere mýta. Nový zákon má zmeniť systém spoplatnenia užívateľov vymedzenej cestnej infraštruktúry Slovenskej republiky, ktorá je v súčasnosti spoplatňovaná formou zakúpenia nálepiek a neumožňuje spoplatnenie užívateľov na základe prejazdenej dĺžky užívanej komunikácie za porušenie povinností ustanovených zákonom.V NR SR prešiel prvým čítaním návrh zákona o elektronickom výbere mýta. Nový zákon má zmeniť systém spoplatnenia užívateľov vymedzenej cestnej infraštruktúry Slovenskej republiky, ktorá je v súčasnosti spoplatňovaná formou zakúpenia nálepiek a neumožňuje spoplatnenie užívateľov na základe prejazdenej dĺžky užívanej komunikácie za porušenie povinností ustanovených zákonom.

Návrh zákona v súlade s týmito smernicami v porovnaní s doterajšou právnou úpravou najmä (1) upravuje okruh vozidiel platiacich užívateľov, definovaných v dnešnom cestnom zákone na vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, pričom za vozidlá do 3,5 t naďalej ostane povinnosť úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá formou zakúpenia nálepky, (2) upresňuje spracovanie určitých osobných údajov využívaných a spracovávaných na určenie výšky mýta a (3) ustanovuje kompetencie a sankcie, ktoré z nich vyplývajú a sú nevyhnutné pre ich aplikáciu v praxi.

Možnosť výberu elektronického mýta by podľa návrhu mala byť aktuálna odo dňa 1. januára 2008.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....