Podnikatelia

Registrácia európskych domén

ULC Čarnogurský Pro Bono Vás v tomto marcovom čísle informuje o možnostiach a podmienkach registrácie európskych domén.NOVÁ EURÓPSKA DOMÉNA

Od roku 1997 sa diskutuje o vytvorení svojbytnej európskej domény. V roku 2004 Európska komisia a EURid, nezisková organizácia založená v Belgicku, podpísali formálnu dohodu o prevádzke registra európskych domén. A práve v týchto dňoch vzniká nová doména Európskej únie s koncovkou .eu. Cieľom .eu domény je získať pozíciu obdobnú tej, ktorú má v súčasnosti koncovka .com a napomôcť tak hospodárskemu rozvoju Eurozóny. Predpokladá sa, že vďaka vlastnej európskej doméne dôjde k rozšíreniu internetových služieb v Európe, a to vrátane elektronického obchodu.

TRI FÁZY REGISTRÁCIE .EU DOMÉN

Registrácia .eu domén prebieha v troch fázach. Prvou fázou bola tzv. predregistrácia. V súčasnosti sa blíži koniec tzv. Sunrise period, ktorá končí 6. apríla 2007. Táto fáza je určená predovšetkým pre všetkých držiteľov registrovaných ochranných známok, pre štáty, mestá a obce, štátne úrady a inštitúcie všetkých členských krajín Európskej únie. Je to príležitosť pre subjekty ochrániť si svoje duševné vlastníctvo v rámci Eurozóny. Názov .eu domény musí však byť totožný s reprodukciou registrovanej ochrannej známky zapísanej na príslušnom úrade priemyselného vlastníctva, nie jej znením. Poslednou, treťou etapou bude tzv. Land Rush, t.j. etapa všeobecnej registrácie.

SUBJEKTY REGISTRÁCIE A NÁLEŽITOSTI DOMÉNOVÉHO MENA

Eu doménu si môžu zaregistrovať (1) podnikateľské subjekty so sídlom v členskej krajine Európskej únie, (2) organizácie založené v členskej krajine Európskej únie a (3) fyzické osoby s trvalým pobytom na území členskej krajiny Európskej únie. Každé doménové meno musí byť unikátne. Doménové mená pritom musia vyhovovať niekoľkým podmienkam(1) minimálnu dĺžku doménového mena musia tvoriť aspoň 2 znaky, (2) doménové meno môže obsahovať iba znaky „a-z“, „0-9“ a „-„, (3) dĺžka doménového mena je najviac 63 znakov, (4) doménové meno nesmie začínať, ani končiť znakom „-“ a napokon (5) doménové meno nesmie obsahovať dva znaky „-“ za sebou. V budúcnosti sa počíta so zavedením diakritických znakov z národnej abecedy, tzv. IDN. Dĺžka registračného obdobia je 1 rok od dátumu registrácie. V dni výročného dátumu registrácie sa doména môže každoročne predlžovať o ďalší rok. Doménu nie je možné registrovať na dlhšie obdobie ako 1 rok.

EXKLUZIVITA AKREDITOVANÝCH REGISTRÁTOROV

Podľa nariadenia Európskej komisie môžu registráciu .eu domén ponúkať a zabezpečovať iba akreditovaní registrátori. To znamená, že je absolútne vylúčené, aby niekto mohol ponúkať registráciu .eu domén ako sprostredkovateľ bez toho, aby mu bol udelený štatút akreditovaného registrátora. Odporúča sa preto pri objednávaní registrácie .eu domény presvedčiť sa, či je poskytovateľ služby akreditovaným registrátorom. V opačnom prípade je jeho konanie v rozpore s pravidlami registrácie. Takýto poskytovateľ nemôže .eu domény zaregistrovať. Na Slovensku je v súčasnosti iba 9 subjektov akreditovaných pre registráciu .eu domén.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....