Banky, finančné inštitúcie

Úprava k podporám poskytovaným zo Štátneho fondu rozvoja bývania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2007

Dňa 1. októbra 2007 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania sme Vám predstavili v našom augustovom vydaní ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. októbra 2007 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej v texte len „nariadenie vlády SR“ ).

Predmetné nariadenie vlády SR ustanovuje podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr podľa zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o ŠFRB“) na jednotlivé účely definované zákonom o ŠFRB.

Nariadenie vlády SR určuje, že zo Štátneho fondu rozvoja bývania je možné poskytnúť úver napríklad fyzickej osobe na obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50% a v rozsahu do 80% obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt a právnickej osobe na obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00% a v rozsahu do 80% obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt.

Nariadenie vlády SR ďalej stanovuje, že žiadateľovi je možné poskytnúť nenávratný príspevok pre účely vymedzené zákonom o ŠFRB v rozsahu do 50% obstarávacej ceny, a to najviac 70 000 Sk na garsónku, 85 000 Sk na jednoizbový byt, 110 000 Sk na dvojizbový byt a 140 000 Sk na trojizbový byt alebo viacizbový byt.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....