Iné

Zmena v oblasti rodičovských príspevkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2007

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 321/2007 Z. z. sa s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2007 mení výška sumy, ktorú oprávnená osoba získava ako štátnu sociálnu dávku v zmysle zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku.Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 321/2007 Z. z. sa s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2007 mení výška sumy, ktorú oprávnená osoba získava ako štátnu sociálnu dávku v zmysle zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku. Zo súčasných 4 440 Sk sa výška rodičovského príspevku zmení na sumu 4 560 Sk za kalendárny mesiac. Za  oprávnenú osobu sa pritom v zmysle zákona za účelom uplatnenia nároku na rodičovský príspevok považuje (1) rodič dieťaťa alebo (2) osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Dieťaťom zvereným do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa zákona je (1) osvojené dieťa, (2) dieťa, ktoré bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu  alebo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, (3) dieťa manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu a (4) dieťa, ktorého rodič zomrel.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....